[Niebling, Georg. Kunstbetrachtung und Kunstentwicklung: Kunstsoziologische Grundbegriffe]

Author: Sus, Oleg
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1958, vol. 7, iss. G2, pp. 106-107
Extent
106-107
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Document