[Blažek, Miroslav. Hospodářský zeměpis Československa]

Author: Kirš, Zdeněk
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1958, vol. 7, iss. G2, pp. 108-110
Extent
108-110
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Blažek, Miroslav. Hospodářský zeměpis Československa. 1. vyd. v Orbisu. Praha: Orbis, 1958. 407 s. Ekonomické edice.
Document