Soupis prací Bohumíra Štědroně (1928-1966)

Title: Soupis prací Bohumíra Štědroně (1928-1966)
Variant title:
  • Bohumír Štědroňs Bibliographie
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1967, vol. 16, iss. H2, pp. [151]-168
Extent
[151]-168
Type: Bibliography
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.