Štědroň, Miloš

Name variants:

Štědroň, Miloš (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 89.

Chapter
Štědroň, Miloš. Bibliografie. In: Štědroň, Miloš. Josef Berg : [skladatel mezi hudbou, literaturou a divadlem]. 1992, pp. 181–187.

Chapter
Štědroň, Miloš. Bořivoj Srba. In: Srba, Bořivoj. , Jeřábková, Olga. Divadlo, můj osud : setkávání s Bořivojem Srbou. 2019, pp. 61.

Chapter
Štědroň, Miloš. Brněnská hudební scéna 60. let. In: Štědroň, Miloš. Josef Berg : [skladatel mezi hudbou, literaturou a divadlem]. 1992, pp. 35–60.

Article
Štědroň, Miloš. Cantilenae Diversae : obraz Brna 18. století v písňové sbírce studentského anonyma. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1996, vol. 45, iss. H31, pp. 59–82.

Article
Štědroň, Miloš; Šlosar, Dušan. Česká hudební terminologie 15. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2000, vol. 49, iss. H35, pp. 119–125.

Article
Šlosar, Dušan; Štědroň, Miloš. Česká hudební terminologie v díle J.A. Komenského. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1992-1993, vol. 41-42, iss. H27-28, pp. 17–43.

Article
Štědroň, Miloš. Claudio Monteverdi und die böhmischen Länder : Bemerkungen zur Frage der Italianisierung der Kulturverhältnisse. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. [1988-1989], vol. 37-38, iss. H23-24, pp. 13–17.

Book
Štědroň, Miloš; Šlosar, Dušan. Dějiny české hudební terminologie. 2010

Book
Štědroň, Miloš; Šlosar, Dušan. Dějiny české hudební terminologie. 2004

Article
Štědroň, Miloš. Dialektik des Inhalts und Form : ein Lehrstück. Musicologica Brunensia. 2011, vol. 46, iss. 1-2, pp. 149–151.

Article
Štědroň, Miloš. Die Bassklarinette in Janáčeks Sextett "Jugend". Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1983, vol. 32, iss. H18, pp. 25–29.

Article
Štědroň, Miloš. Die Harfenkompositionen des Karl Wilhelm Haugwitz : (zur Typologie der Schloß-Salonmusik einer Subkultur). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1973, vol. 22, iss. H8, pp. 81–93.

Article
Štědroň, Miloš. Die Musik in den sog. Verteidigungen der tschechischen Sprache : (70.-90. Jahre des 18. Jahrhunderts). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1974, vol. 23, iss. H9, pp. 37–46.

Article
Štědroň, Miloš. Dodekafonie a česká hudba. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1984-1985, vol. 33-34, iss. H19-20, pp. 165–169.

Chapter
Štědroň, Miloš; Šlosar, Dušan. Dovětek. In: Štědroň, Miloš. , Šlosar, Dušan. Dějiny české hudební terminologie. 2010, pp. 98.

Chapter
Štědroň, Miloš; Šlosar, Dušan. Dovětek. In: Štědroň, Miloš. , Šlosar, Dušan. Dějiny české hudební terminologie. 2004, pp. 93.

Chapter
Štědroň, Miloš; Šlosar, Dušan. Dvacáté století. In: Štědroň, Miloš. , Šlosar, Dušan. Dějiny české hudební terminologie. 2010, pp. 88–97.

Chapter
Štědroň, Miloš; Šlosar, Dušan. Dvacáté století. In: Štědroň, Miloš. , Šlosar, Dušan. Dějiny české hudební terminologie. 2004, pp. 83–92.

Article
Štědroň, Miloš. Dvě významné knihy o evropské hudbě 20. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1975, vol. 24, iss. H10, pp. 121–122.

Article
Štědroň, Miloš. [Eisler, Hanns. Musik und Politik: Schriften 1924-1948]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1978-1979, vol. 27-28, iss. H13-14, pp. 85–86.

Chapter
Štědroň, Miloš. Eufrides před branami Tymén. In: Štědroň, Miloš. Josef Berg : [skladatel mezi hudbou, literaturou a divadlem]. 1992, pp. 99–116.

Chapter
Štědroň, Miloš. Evropská turistika - operní Lehrstück. In: Štědroň, Miloš. Josef Berg : [skladatel mezi hudbou, literaturou a divadlem]. 1992, pp. 85–97.

Article
Šlosar, Dušan; Štědroň, Miloš. František Martin Pelcl : akademická nástupní řeč o užitečnosti a důležitosti češtiny. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. [1988-1989], vol. 37-38, iss. H23-24, pp. 67–94.

Chapter
Štědroň, Miloš; Šlosar, Dušan. Geschichte der tschechischen Musikterminologie : (Zusammenfassung). In: Štědroň, Miloš. , Šlosar, Dušan. Dějiny české hudební terminologie. 2010, pp. 132–133.

Article
Štědroň, Miloš. Hudba v časopise Krok (1821-1840). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1975, vol. 24, iss. H10, pp. 19–34.