Aktivní dovednosti v literárněvýchovném procesu

Title: Aktivní dovednosti v literárněvýchovném procesu
Variant title:
  • Активные умения в литературно-воспитательном процессе
    • Aktivnyje umenija v literaturno-vospitatel'nom processe
  • Aktive Fertigkeiten im Prozess literarischer Erziehung
    • Aktivnyje umenija v literaturno-vospitatel'nom processe
Author: Veselá, Zdenka
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1981, vol. 30, iss. I16, pp. [65]-76
Extent
[65]-76
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Ideálem naší současné společnosti je všestranně rozvinutá osobnost. Tento ideál vyplývá z potřeb společenského vývoje a je proto objektivní nutností historického procesu. Avšak realizace výchovného ideálu prostřednictvím kterékoliv výchovné složky, a tedy i v procesu výchovy dospělých literaturou, předpokládá zjištění odpovědi na otázku, co je ve své podstatě člověk. Řešením této otázky se zabývá celá řada vědních disciplín, z nichž pro pedagogickou analýzu aktivních dovedností v literární výchově má mimořádnou důležitost jednak filozofická koncepce osobnosti a jednak psychologická koncepce osobnosti. Bez poznatků těchto věd, které se zabývají osobností, nelze úspěšně dosahovat stanovených cílů, a tak komplexní přístup k člověku je nejenom možný, ale i nevyhnutelný.