Psychologické souvislosti názorového zakotvení středoškoláků

Title: Psychologické souvislosti názorového zakotvení středoškoláků
Variant title
Psychologische Zusammenhänge der geistigen Orientierungen in den ersten Gymnasialklassen
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1993, vol. 42, iss. I27, pp. [39]-46
Extent
[39]-46
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language