[Kern, Hans; Mehl, Christine; Nolz, Hellfried; Peter, Martin; Wintersperger, Regina. Projekt Psychologie: (einschließlich Entwicklungspsychologie)]

Author: Dan, Jiří
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1993, vol. 42, iss. I27, pp. 148
Extent
148
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Kern, Hans; Mehl, Christine; Nolz, Hellfried; Peter, Martin; Wintersperger, Regina. Projekt Psychologie: (einschließlich Entwicklungspsychologie). Wien: Herder, 1991. 294 s. ISBN 3-210-25007-3.
Document