Pluralita metodologických přístupů k problematice osobnosti

Variant title
The plurality of methodological approaches to the problems of personality
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1993, vol. 42, iss. I27, pp. [23]-29
Extent
[23]-29
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document