Neurotické tendence v souvislosti se zahájením vysokoškolského studia

Variant title
Neurotizismus bei den Hochschulstudenten
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1991, vol. 39-40, iss. I25, pp. [35]-40
Extent
[35]-40
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document