[Psychologické problémy v priemyselnej výrobe]

Title: [Psychologické problémy v priemyselnej výrobe]
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1966, vol. 15, iss. I1, pp. 106-107
Extent
106-107
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Psychologické problémy v priemyselnej výrobe. Vedecký redaktor Jozef Daniel. 1. vyd. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 1964. 156 s. Psychologické monografie SAV; zv. 1.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.