[Balbín, Bohuslav. Rozprava krátká, ale pravdivá]

Title: [Balbín, Bohuslav. Rozprava krátká, ale pravdivá]
Author: Kysučan, Lubor
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. N, Řada klasická. 1997, vol. 46, iss. N2, pp. 152-153
Extent
152-153
  • ISSN
    1211-6335
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Balbín, Bohuslav. Rozprava krátká, ale pravdivá: obrana. S přihlédnutím k vydáním z roku 1869 a 1923 z latiny přeložil, vysvětlivky, doslov a ediční poznámku napsal Milan Kopecký. V Bloku 1. vyd. Brno: Blok, 1997. 207 s. ISBN 80-7029-108-7.