P11

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická
Year: 2007
Volume: 55
Issue: P11
Publication year
2007
ISSN
1211-3522
ISBN
978-80-210-4983-1
Department FF MU
Topic
hidden section Redakční úvod
Title Document
Redakční úvod | [5]
Svoboda, Mojmír
PDF
Články – Articles
Title Document
Exekutivní procesy v cílesměrné vizuální orientaci | [7]–16
Švancara, Josef
PDF
Psychodiagnostika a etika: téma současnosti | [17]–28
Svoboda, Mojmír; Klimusová, Helena
PDF
Psychometrické vlastnosti a faktorová struktura pražského dotazníku spirituality (PSQ 30) u souboru starších žen | [29]–38
Jandásková, Zdeňka; Skočovský, Karel D.
PDF
KON 2006 - dotazník neurotické osobnosti | [39]–53
Ježková, Veronika
PDF
Psychometrické vlastnosti české verze Kompozitní škály ranních a večerních typů | [55]–63
Skočovský, Karel D.
PDF
Antisociální chování dospívajících a vztahy s vrstevníky: rád se s tebou podělím o ukradené cédéčko | [65]–72
Sobotková, Veronika; Blatný, Marek; Hrdlička, Michal
PDF
Přenášení odpovědnosti v adolescenci | [73]–79
Konečný, Štěpán; Tyrlík, Mojmír
PDF
Vybrané koreláty osobnosti mladistvých, kteří spáchali trestný čin | [81]–91
Burešová, Iva
PDF
Vyznačují se obézní lidé specifickými osobnostními vlastnostmi? | [93]–103
Janyšková, Anna
PDF
Psychoterapia úzkostných stavov - kazuistika | [105]–111
Speváková, Elena; Stránský, Zdeněk
PDF
Sebepoškozující chování - koncepční a terminologická nejednotnost | [113]–121
Kriegelová, Marie
PDF
Akademické centrum poradenství a supervize: průběžné sdělení | [123]–130
Humpolíček, Pavel; Uhrová, Alena; Bendová, Renáta
PDF