On activities and competences that determine high level of productivity

Title: On activities and competences that determine high level of productivity
Variant title:
  • O činnostech a dovednostech určujících vysokou úroveň produktivity
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2009, vol. 57, iss. P13, pp. [19]-26
Extent
[19]-26
  • ISSN
    1211-3522
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Productivity-what does it mean? Is it interesting and also an important issue? Economists can answer these questions rationally, can describe or even calculate high quality performance rate. Psychologists have in this case a lot of difficulties, as they note many considerations that determine effectiveness of people performing different roles and tasks, trying to achieve various goals. Assuming that productivity has positive connotation, not only from economic, but also social and psychological point of view, we can consider what competences characterize a productive individual. The aim of this article is to describe functions of selected competences important for development and maintenance of competences conducive to productivity. Initially we can assume that productive individual it is a person who through her or his own activity achieves goals and maintains high level of performance at low cost (financial, psychosocial, emotional).
Produktivita – co to znamená? Jedná se o zajímavé a také významné téma? Ekonomové dokáží tuto otázku zodpovědět racionálně, umí popsat nebo dokonce spočítat míru vysoce kvalitního výkonu. Psychologové se v tomto případě setkávají s mnohými těžkostmi, neboť si uvědomují řadu faktorů ovlivňujících účinnost, se kterou se lidé zhošťují různých rolí a úkolů ve snaze dospět k rozličným cílům. Předpokládáme-li, že produktivita má pozitivní konotaci, a to nejen z ekonomického, ale i ze společenského a psychologického hlediska, můžeme zvažovat, jaké dovednosti charakterizují produktivního jedince. Cílem tohoto článku je popsat úlohu vybraných dovedností, které jsou podstatné pro vývoj a udržení kompetencí vedoucích k produktivitě. Na úvod lze předpokládat, že produktivní jedinec je člověk, který svými činnostmi dosahuje cílů a udržuje si vysokou úroveň výkonu při současném vynaložení malých investic (finančních, psychosociálních, emočních).