Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická 2002, vol. 50, iss. P6

Image
Year
2002
Publication year
2002
ISSN
1211-3522
ISBN
80-210-2832-7
Department FF MU
Topic
Články – Articles
Page Title
[5]-13 Činnost Psychologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v roce 2001 Svoboda, Mojmír; Stránská, Zdenka | pdficon
[15]-28 Aggression and violence in the opinion of polish children and youth Brzezińska, Anna; Hornowska, Elžbieta | pdficon
[29]-36 Monitoring psychodiagnostiky, aktuálně používané v českých zemích Svoboda, Mojmír; Klimusová, Helena | pdficon
[37]-46 Psychologie a její uplatnění v personálním managementu Petříková, Jana | pdficon
[47]-53 Identifikace a predikace úspěšnosti u nadaných a talentovaných jedinců Portešová, Šárka | pdficon
[55]-64 Somatic psychotherapy-sanotherapy and crisis intervention (casuistry) Vašina, Lubomír | pdficon
[65]-88 Tělesné sebepojetí a somatická psychoterapie-sanoterapie Vašina, Lubomír; Vychodilová, Zuzana | pdficon
[89]-101 Člověk v podmínkách náročné vojenské činnosti Stránský, Zdeněk | pdficon
[103]-112 Paralely a kontrasty v pohledech na základní kategorie lidské existence : imaginární trialog J.P. Sartra, C.G. Junga a V.E. Frankla Blížkovská, Jaroslava | pdficon
Předběžné metodické sdělení – Preliminary methodical advice
Page Title
[113]-118 Možnosti intenzivnějšího využívání informací u testů schopností Komárková, Eva | pdficon
Recenze – Reviews
Page Title
[119]-120 [Wade, N.J.; Brožek, J.; Hoskovec J. Purkynje's vision: the dawning of neuroscience] Švancara, Josef | pdficon
120-122 [Kuhl, J. Motivation und Persönlichkeit ; Kuhl, J. A functional-design approach to motivation and self-regulation] Švancara, Josef | pdficon
122-125 [Ziółkowska, Beata. Ekspresja syndromu gotowości anorektycznej u dziewczat w stadium adolescencji] Wojciechowska, Julia; Mickiewicz, Adam | pdficon