Činnost Psychologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v letech 2005-2007

Variant title
Activities of the Institute of Psychology FF MU in Brno in the years 2005-2007
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2008, vol. 56, iss. P12, pp. [5]-38
Extent
[5]-38
  • ISSN
    1211-3522
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document