Vznik brněnské Literární skupiny a jeho reflexe

Title: Vznik brněnské Literární skupiny a jeho reflexe
Variant title
Genèse du groupe littéraire morave "Literární skupina" et ses retentissements
Source document: Bohemica litteraria. 2010, vol. 13, iss. 1-2, pp. [77]-89
Extent
[77]-89
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
L'article analyse en détail la fondation et la genèse du groupe littéraire morave dont le nom est "Literární skupina" et qui a pris naissance en 1921 à Brno. Nous présentons le processus de la formation habituelle des associations dans le milieu culturel tchèque des années 1920, nous nous concentrons notamment sur la fondation du groupe littéraire "Literární skupina". En s'appuyant sur les sources historiques de types différents, nous corrigeons la date officielle de la fondation du groupe ; il s'agit du 25 juin 1921. Nous prenons aussi en considération le rapport de Jiří Wolker avec "Literární skupina" et "Devětsil" pragois. Enfin, nous présentons l'ambiance spirituelle dans laquelle le groupe "Literární skupina", aussi bien que "Devětsil", a été fondé.
References
[1] BLATNÝ, Lev, 1925/1926. "Z historie Literární skupiny II", Host, 1925/1926, č. 5, s. 127–128

[2] DYK, Viktor, 1922. "Manifesty", Lumír, 1922, roč. 48, č. 8, s. 445– 446

[3] GŐTZ, František, 1921. "Sdružení mladých moravských spisovatelů", Socialistická budoucnost, 11. 2. 1921, roč. 19, č. 34, s. 1–2

[4] GŐTZ, František, 1922. "K filosofii a estetice nového umění", Host, 1922/1923, roč. 2, č. 1, s. 22–31

[5] GŐTZ, František, 1971. "Kapitoly literárněkritické", in: Avantgarda známá a neznámá (Praha: Svoboda), s. 108–114

[6] HABŘINA, Rajmund, 1937. Almanach k 25letému trvání MKS: čtvrt století Moravského kola spisovatelů (Praha: Moravské kolo spisovatelů)

[7] HOST, 1922/1923. "Naše naděje, víra a práce"; Host, 1922/1923, roč. 2., č. 1, s. 3

[8] JEŘÁBEK, Čestmír, 1922. "K programovému prohlášení "Literární skupiny" moravské", Proletkult, 1. 11. 1922, č. 14, s. 221–222; 8. 11. 1922, s. 234–235

[9] JEŘÁBEK, Čestmír, 1961. V paměti a v srdci (Brno: Krajské nakladatelství v Brně)

[10] KALISTA, Zdeněk, 1997. Po proudu života I (Brno: Atlantis)

[11] MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIVa (MZAa) B 26 (Policejní ředitelství, Brno), Literární skupina v Brně, kart. 1065, i. č. 376, fol. 15

[12] MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIVb (MZAb) G 79, Moravské kolo spisovatelů, kart. 3, sign. činnost Kola, Kuratoriu Národního divadla

[13] PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ (PNP) fond Čestmír Jeřábek, Zápisy o činnosti Literární skupiny z let 1921–1924, č. přír. 28/91, i. č. 47, rkp.

[14] PÍŠA, Antonín Matěj, 1922. "Ještě k programovému manifestu Literární Skupiny", Proletkult, 22. 11. 1922, č. 17, sv. 2, s. 226–227

[15] ŠTECH, Václav, [1938]. Džungle literární a divadelní (Praha: družstvo Máje)

[16] U. S. DEVĚTSIL (USD), 1971. "U. S. Devětsil"; in: Avantgarda známá a neznámá (Praha: Svoboda), s. 81–83

[17] WEYR, František, 1999. Paměti I (Brno: Atlantis)

[18] WOLKER, Jiří, 1950. Listy příteli (Praha: Československý spisovatel)

[19] BLATNÝ, Lev, 1949. Housle v mrakodrapu (Praha: Svoboda)

[20] BROUČKOVÁ, Veronika, 2009. Srdce a smrt (Praha: Akropolis)

[21] FIALOVÁ – FŰRSTOVÁ, Ingeborg, 2000. Expresionismus (Olomouc: Votobia)

[22] FORST, Vladimír a kol., 1993. Lexikon české literatury, sv. 2 (Praha: Academia)

[23] GŐTZ, František, 1930. Tvář století (Praha: V. Petr)

[24] GŐTZ, František, 1946. Na předělu (Praha: Nakladatelské družstvo Máje)

[25] HÁJKOVÁ, Alena – KOŽMÍN, Zdeněk – VLAŠÍN, Štěpán, 1966. "Literární život v Brně v letech 1918–1965", in Brno v minulosti a dnes 8 (Brno: Blok), s. 302–344

[26] PÍŠA, Antonín Matěj, 1969. Dvacátá léta (Praha: Československý spisovatel)

[27] SVOBODA, Jiří, 1973. "Teze proletářského umění"; in Generace a program. Studie o programech proletářské poezie (Praha, Ostrava: SPN), s. 49–50

[28] ŠALDA, František Xaver, 1923. "K naší nynější situaci básnické i umělecké", Národní kultura, 1923, roč. 2, č. 1, s. 8–14

[29] VÁCLAVEK, Bedřich, 1962. Literární studie a podobizny (Praha: Československý spisovatel)

[30] VLAŠÍN, Štěpán, 1971. Avantgarda známá a neznámá (sv. 1) (Praha: Svoboda)

[31] VLAŠÍN, Štěpán, 1980. Jiří Wolker (Praha: Melantrich)

[32] VRÁNOVÁ, Jana a kol., 2000. 90 let Domu umění města Brna. Historie jednoho domu (Brno: Dům umění města Brna)