Antické literární ozvuky v Bezručových Slezských písních

Title: Antické literární ozvuky v Bezručových Slezských písních
Source document: Graeco-Latina Brunensia. 2009, vol. 14, iss. 1-2, pp. [357]-363
Extent
[357]-363
  • ISSN
    1803-7402 (print)
    2336-4424 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The author of the anthology Slezské písně Petr Bezruč had a good grasp of the ancient speeches as early as in his schooldays, and so he was able to read the old Greek and Latin poetry in original wording; the think is that his father taught Greek and Latin as a schoolmaster. There is no wonder that the poet, in this way, gained a good possibility to utilize some of the poetic means used by the ancient poets in his own work from these literature echoes of the antiquity in the poetry of Bezruč this paper follows especially his metrics (versus adonii, dactylus-line-rhythm).
Autor Slezských písní, syn středoškolského profesora klasických jazyků, už jako gymnazista a potom jako univerzitní student klasické filologie získal spolehlivou jazykovou výzbroj k četbě řeckých a římských básníků. Není divu, že se mu tak nabídla možnost využít některých jejich tvárných prostředků a postupů v básnické tvorbě vlastní. Z těchto literárních ozvuků antiky se předložená stať zastavuje podrobněji u Bezručovy metriky (adónských veršů a daktylského rytmu).