Nochmals zum deutschen Einfluss auf das Tschechische im Bereich der Phonologie

Title: Nochmals zum deutschen Einfluss auf das Tschechische im Bereich der Phonologie
Variant title:
  • Ještě k německému vlivu na češtinu v oblasti fonologie
Source document: Linguistica Brunensia. 2009, vol. 57, iss. 1-2, pp. [107]-113
Extent
[107]-113
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
V textu se pojednává o třech pracích, v nichž se počítá s existencí vlivu němčiny na fonologický vývoj češtiny. Zejména se ukazují problematická místa těchto textů. Knize H. H. Hocka se vytýká chybění zmínky o názorech zpochybňujících vliv němčiny na jím probírané hláskové jevy (střední l, přízvuk na první slabice, uo > ů, ie > í, ú > ou, ý > ej), článku N. Boretzkyho pak absence bližšího pojednání o mechanismu německého vlivu na jím zmiňované změny (ú > ou, ý > ej, uo > ů, ie > í, ó > uo). Neobsáhleji se komentuje text J. Pontiuse, přičemž se kromě jiného vyslovuje pochybnost o jeho předpokladu, že novočeská kodifikace odráží snahu odstranit také případné německé vlivy na fonologii češtiny. Končí se výzvou k dalšímu zkoumání tématu.
References
[1] Berger, T. 2008. Studien zur historischen Grammatik des Tschechischen (Bohemistische Beiträge zur Kontaktlinguistik). München. (Travaux linguistiques de Brno. 2.)

[2] Boretzky, N. 1991. Contact-induced sound change. Diachronica 8, 1–15. | DOI 10.1075/dia.8.1.02bor

[3] Coetsem, F. van 1995. Outlining a model of the transmission phenomenon in language contact. Leuvense bijdragen 84, 63–85.

[4] Gebauer, J. 1894. Historická mluvnice jazyka českého. I. Praha – Vídeň.

[5] Haarmann, H. 2001. Kleines Lexikon der Sprachen. München.

[6] Haarmann, H. 2004. Kleines Lexikon der Völker. München.

[7] Hall, R. A., Jr. 1950. Leave Your Language alone! Ithaca (N.Y.).

[8] Hock, H. H. 1986. Principles of Historical Linguistics. Berlin – New York – Amsterdam. (Trends in Linguistics. Studies and Monographs. 34.)

[9] Hock, H. H. 1991. Principles of Historical Linguistics. 2. Aufl. Berlin – New York.

[10] Hoensch, J. K. 1997. Geschichte Böhmens. 3. Aufl. München.

[11] Jakobson, R. (Hrsg.) 1975. N. S. Trubetzkoy's Letters and Notes. Berlin – New York. (Janua Linguarum. Series Maior. 47.)

[12] Jakobson, R. 1983. Dialogues. Cambrigde (Mass.).

[13] Pontius, J. 1997. Language codification and the perception of otherness: The case of Czech and German. CLS [Chicago Linguistic Society], The Panels 33, 101–108.

[14] Pražák, A. 1945. Národ se bránil. Obrany národa a jazyka českého od nejstarších dob do přítomnosti. Praha.

[15] Rothe, H. 1996. Die Länder der Krone Böhmen als Bibellandschaft. Slavia 65, 239–253.

[16] Sériot, P. 1999. Structure et totalité. Les origines intellectuelles du structuralisme en Europe centrale et orientale. Paris.

[17] Sgall, P. – Hronek, J. 1992. Čeština bez příkras. Praha.

[18] Thomason, S. G. – Kaufman, T. 1988. Language Contact, Creolization, and Genetic Linguistics. Berkeley – Los Angeles – London.

[19] Trubetzkoy, N. S. 2001. Studies in General Linguistics and Language Structure. Hrsg. von A. Liberman. Durham – London.

[20] Vachek, J. 1962. On the interplay of external and internal factors in the development of language. Lingua 11, 433–448. | DOI 10.1016/0024-3841(62)90053-0

[21] Vachek, J. 1989. Written Language Revisited. Hrsg. von P. A. Luelsdorff. Amsterdam – Philadelphia.

[22] Vykypěl, B. 2008. Nachwort: Bohemistik, Sprachkontakt, Prager Schule. In: Berger 2008, 71–74.