The Hába school

Title: The Hába school
Source document: Musicologica Brunensia. 2011, vol. 46, iss. 1-2, pp. [141]-148
Extent
[141]-148
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] Hába, Alois, Neue Harmonielehre des diatonischen, chromatischen Viertel-, Drittel-, Sechstelund Zwölftel-tonsystems, trans. by Alois Hába, revised by Erich Steinhard (Leipzig: Kistner & Siegel, 1927)

[2] Hába, Alois, "Casellas Scarlattiana – Vierteltonmusik und Musikstil der Freiheit", Anbruch, xi (1929), 331–334.

[3] Faltis, Dalibor C ., "Hábovy čtvrttóny" [Hába's Quarter-tones], Tempo, xv (1935/36), 88–90, 125–126.

[4] Kuna, Milan, "Torzo vztahu lidského a uměleckého (Korespondence Aloise Háby Václavu Talichovi)" [A Torso of Human and Artistic Relationship (The Correspondence of Alois Hába to Václav Talich)], Hudební věda, viii (1971), 94–119.

[5] Očadlík, Mirko (signed M. O.), "Čtvrttónová škola" [The Quarter-tone School], Klíč, i (1930/31), 308–311.

[6] Očadlík, Mirko, "Nethematičtí (Hábovi žáci)" [Non-thematicists (Hába's Pupils)], Klíč, iv (1934/35), 53–54.

[7] Reittererová, Vlasta, "The Hába 'School'", Czech Music, v (Praha: Hudební informační středisko, 2005), no. 3, 9–17.

[8] Reittererová, Vlasta, "Hudební umění jako realizovaná pravdivost. Podíl Aloise Háby na stavbě a propagaci čtvrttónového klavíru" [The Music as Realized Truth. Alois Hába's Contribution to the Construction and Propagation of the Quarter-tone Keyboard], Hudební věda, xlv (2008), 125–178.

[9] Spurný, Lubomír, "Between Tradition and Innovation", Czech Music, v (Praha: Hudební informační středisko, 2005), no. 3, 1–8.

[10] Spurný, Lubomír, "Harmonie v nesnázích. Několik poznámek k Hábově 'Neue Harmonielehre'" [Harmony in Trouble. Some Comments on Hába's New Theory of Harmony], Hudební věda, xliv (2007), 261–288.

[11] Vysloužil, Jiří, "Alois Hába als Kompositionslehrer", SPFFBU, F – řada uměnovědná / Studia minora Facultatis philosophicae Universitatis Brunensis, F – Series historiae artium, xiv (1965), vol. F 9, 379–387.

[12] Vysloužil, Jiří, Alois Hába. Život a dílo [Alois Hába. Life and Works] (Praha: Panton, 1974).

[13] Vysloužil, Jiří (ed.), Alois Hába. Sborník k životu a dílu skladatele [Alois Hába. Memorial Volume to the Life and Work of the Composer] (Vizovice: Nakladatelství Lípa, 1993).