Duševní nemoc jako činitel ovlivňující rodinné soužití a životní cyklus rodiny : (biografie střetu s duševní nemocí)

Title: Duševní nemoc jako činitel ovlivňující rodinné soužití a životní cyklus rodiny : (biografie střetu s duševní nemocí)
Variant title:
  • Mental disorder as a factor affecting family life and family lifecycle : (biography of facing mental disorder)
Source document: Studia paedagogica. 2010, vol. 15, iss. 1, pp. [189]-202
Extent
[189]-202
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Tento příspěvek se zabývá problematikou života rodin a jejich konfrontací s duševní nemocí v určité vývojové fázi životního cyklu rodiny. Cílovou skupinou jsou rodiče duševně nemocného člověka, u kterého duševní nemoc, respektive schizofrenie, vypukla ve fázi adolescence nebo rané dospělosti. Smyslem této práce je poukázat na existenci změn v rodinném systému a ovlivnění životního cyklu rodiny jako odraz duševní nemoci.
This article is concerned with problems of family life and the confrontation with mental disorder developing in a certain phase of the family lifecycle. The target group is parents of mentally ill persons whose disease, schizophrenia, fulminated in adolescence or early adulthood. The aim of this report is to refer to the changes in the family system and the way family lifecycle is affected by mental disease.