Dospělí na okraji informační společnosti : specifika překonávání digitální propasti

Title: Dospělí na okraji informační společnosti : specifika překonávání digitální propasti
Variant title:
  • Adults on the edge of the information society : specifics of overcoming the digital divide
Author: Zukalová, Hana
Source document: Studia paedagogica. 2010, vol. 15, iss. 2, pp. [153]-172
Extent
[153]-172
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Text se zabývá problematikou digitální propasti. Tento fenomén analyzuje pomocí modelu přístupu k technologii podle Van Dijka a pro úplnost nahlíží optikou sociologické teorie kapitálů a psychologických teorií adaptace a zvládání. Na teoretickou část navazuje kvalitativní výzkumné šetření, které na základě výpovědí respondentů identifikovalo hlavní motivy a bariéry a také základní jev, který je klíčový při překonávání této nové formy sociální exkluze.
This text deals with the problem of the digital divide. The phenomenon is analyzed through Van Dijk's model of access to technologies, enhanced by the views of the sociological theory of capital and psychological theories of adaptation and self-efficacy. The theoretical part is followed by a qualitative research pinpointing the main motives and barriers. Also, some key aspects of overcoming this new form of social exclusion are identified.
Note
Tento článek vznikl v rámci projektu Škola: výzkum vnitřních procesů a vnějších podmínek jejího fungování (GA406/09/H040) financovaného Grantovou agenturou České republiky.