O Evženu Sokolovském, brněnských inscenacích a polaritě divadla 60. let 20. století

Title: O Evženu Sokolovském, brněnských inscenacích a polaritě divadla 60. let 20. století
Source document: Theatralia. 2009, vol. 12, iss. 1-2, pp. 120-126
Extent
120-126
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Kovářová, Klára. Posedlost divadlem: Evžen Sokolovský: inscenační tvorba v Mahenově činohře v šedesátých letech 20. století. Vyd. 1. V Brně: Janáčkova akademie múzických umění, 2008. 243 s. ISBN 978-80-86928-48-7.