Průkopník české strukturně sémantické divadelní vědy : (psychosémantika a divadelní umění)

Author: Sus, Oleg
Source document: Theatralia. 2010, vol. 13, iss. 2, pp. 218-243
Extent
218-243
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Zich, Otakar. Estetika dramatického umění: teoretická dramaturgie. V Praze: Melantrich, 1931. 408 s. Výhledy: knihy zkušeností a úvah; sv. 11 a 12.
Document