Jiří Horák a adaptace české lidové pohádky

Title: Jiří Horák a adaptace české lidové pohádky
Variant title:
  • Jiří Horák's adaptations of Czech folk tales
Author: Toman, Jaroslav
Source document: Bohemica litteraria. 2011, vol. 14, iss. 2, pp. [91]-99
Extent
[91]-99
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The paper creates a career and research profile of Jiří Horák, a major Czech literary scholar and editor specializing in Slavonic, folkloristic and ethnographic studies. Its main focus is the comprehensive description of Horák's original approach to the creative adaptation of Czech folk tales for children. His method is placed into the historical context through the analysis of two Horák's collections of fairy tales Český Honza and České pohádky published in the first half of the 1940s, and through the comparison of selected model texts with their adaptations.
References
[1] HORÁK, Jiří, 1957. Český Honza (Praha: SNDK)

[2] HORÁK, Jiří, 1981. Čarodějná mošna (Praha: Albatros)

[3] KULDA, Beneš Method, 2006. Moravské národní pohádky a pověsti z okolí rožnovského (Brumovice: Carpe diem)

[4] ČEŇKOVÁ, Jana a kol., 2006. Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové struktury (Praha: Portál)

[5] FORST, Vladimír (ed.), 1993. Lexikon české literatury 2/I, H-J (Praha: Academia)

[6] HORÁK, Jiří, 1957. "O Honzovi a pohádkách (předmluva)", in Český Honza (Praha: SNDK)

[7] HORÁK, Jiří, 1960. "Česká pohádka v lidové a sběratelské tradici"; in O pohádkách (Praha: SNDK), s. 25–62

[8] HORÁK, Jiří, 1981. "O českých pohádkách (doslov)", in Čarodějná mošna (Praha: Albatros)

[9] CHALOUPKA, Otakar (ed.), 1985. Čeští spisovatelé literatury pro děti a mládež (Praha: Albatros)

[10] CHALOUPKA, Otakar – VORÁČEK, Jaroslav, 1984. Kontury české literatury pro děti mládež (Praha: Albatros)

[11] LIBA, Peter, 1996. "Pragmatické editovanie (editorstvo) ľudovej rozprávky"; in Žánrové hodnoty literatúry pre deti a mládež III (Nitra: Vysoká škola pedagogická FHV), s. 7–18

[12] NOVÁKOVÁ, Luisa, 2001. "Několik poznámek k starším i současným pohledům na pohádku", in Česká literatura, roč. 49, č. 2, s. 206–214

[13] NOVÁKOVÁ, Luisa, 2009. Proměny české pohádky (K historii žánru ve čtyřicátých letech dvacátého století) (Brno: Masarykova univerzita)

[14] PROVAZNÍK, Jaroslav, 2008. "Pohádka – ring volný?", Tvořivá dramatika, roč. XIX, č. 2, s. 37–41

[15] ROBEK, Antonín – PETR, Jan – URBAN, Zdeněk, 1979. Bibliografický soupis prací akad. J. Horáka s přehledem jeho činnosti (Praha: Univerzita Karlova)

[16] SIROVÁTKA, Oldřich, 1998. Česká pohádka a pověst v lidové tradici a dětské literatuře (Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR)

[17] STANOVSKÝ, Vladislav – VLADISLAV, Jan, 1960. "O překládání a převyprávění pohádek", in O pohádkách (Praha: SNDK), s. 120–158

[18] ŠMAHELOVÁ, Hana, 1989. Návraty a proměny. Literární adaptace lidových pohádek (Praha: Albatros)

[19] STEJSKAL, Václav, 1962. Moderní česká literatura pro děti (Praha: SNDK)

[20] TILLE, Václav, 1966. O lidových pohádkách (Praha: SNDK)

[21] TOMAN, Jaroslav, 2001. "Úskalí adaptační a překladové tvorby pro děti aneb Cesty k nekomunikaci", in Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Cesty ke komunikaci (Ostrava: PdF OU), s. 20–23

[22] TOMAN, Jaroslav, 2005. "Literární adaptace lidové pohádky", in Cesty současné literatury pro děti a mládež (Slavkov u Brna: BM Typo), s. 53–67

[23] VAŘEJKOVÁ, Věra, 2001. "Několik glos k adaptačním strategiím", in Žánrové kontexty v literatúre pre mládež (v prelomoch posledného tridcaťročia) (Prešov: Náuka), s. 20–28

[24] VODIČKA, Felix, 1972. "Lidová pohádka v dětské literatuře", in České pohádky (Praha: Albatros), s. 201–210