1

Title: Opera Slavica
Year: 1995
Volume: 5
Issue: 1
Publication year
1995
ISSN
1211-7676 (print)
2336-4459 (online)
Title Document
Perspektívy skúmania medziliterárneho procesu : (medziliterárny centrizmus) | 1–5
Ďurišin, Dionýz
PDF
Title Document
Poznámka o možnostech komunikace díla Osipa E. Mandelštama s dnešním čtenářem poezie | 6–12
Máslo, Stanislav
PDF
Title Document
Анна Ахматова и чешская культура | 13–18
Richterek, Oldřich
PDF
Title Document
Ruský model "odchodu od moci" | 19–23
Pospíšil, Ivo
PDF
Title Document
Opereta Witolda Gombrowicze | 24–34
Všetička, František
PDF
Title Document
К сатирическому образу русской деревни в прозе 60-70-х годов : (над романом В. Войновича о солдате Чонкине) | 35–41
Achová, Jana
PDF
Materiály – zprávy – kronika
Title Document
René Wellek a Karlova univerzita : (marginálie k dějinám české komparatistiky) | 42–52
Zelenka, Miloš
PDF
O pražské ruské emigraci dvakrát v Hradci Králové : (k minisymposiu "Pražská ruská literatura" a přednášce "R. Jakobson a Čechy" na KRJL PdF VŠP v Hradci Králové) | 52–55
Achová, Jana
PDF
Profesor PhDr. Miroslav Mikulášek, DrSc., pětašedesátiletý | 56–57
Dohnal, Josef
PDF
Recenze
Title Document
O metodu literární komparatistiky | 58–59
Mikulášek, Alexej
PDF
[Svatoň, V. Epické zdroje románu] | 59–61
Kšicová, Danuše
PDF