Český strukturalismus v středoevropských souvislostech (překlad J. Mukařovského do maďarštiny)

Title: Český strukturalismus v středoevropských souvislostech (překlad J. Mukařovského do maďarštiny)
Source document: Opera Slavica. 2009, vol. 19, iss. 1, pp. 54-57
Extent
54-57
  • ISSN
    1211-7676
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Mukařovský, J. Szemiológia és esztétika: válogatott tanulmányok. Sestavil, úvod a komentáře napsal Krisztián Benyovszky, přeložili Márton Beke a Krisztián Benyovszky. Poszony: Kalligram, 2007. 380 s. ISBN: 8071498718.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.