Káša, Peter

Name variants:

Káša, Peter (preferred)
Content type
Displaying 1 - 11 of 11.

Chapter
Káša, Peter. Bezstarostná normalizácia či riskantná emigrácia? : (dilemy subjektu v románe Pavla Vilikovského Posledný kôn Pompejí). In: Česko-slovenské reflexe: 1968 : (jazyk - literatura - kultura). 2009, pp. 139–145.

Chapter
Káša, Peter. Česko-slovensko-maďarské súvislosti v argumentáciach J.M. Hurbana. In: Středoevropský areál ve vnitřních souvislostech : (česko-slovensko-maďarské reflexe). 2010, pp. 103–110.

Article
Káša, Peter; Zelenka, Miloš. Český strukturalismus v středoevropských souvislostech (překlad J. Mukařovského do maďarštiny). Opera Slavica. 2009, vol. 19, iss. 1, pp. 54–57.

Article
Káša, Peter. Formovanie romantizmu v strednej Európe a možnosti literárnej komparatistiky. Slavica litteraria. 2015, vol. 18, iss. 1, pp. 115–123.

Chapter
Káša, Peter. "… i já jsem proti rozdvojení literatury, ale..." : česko-slovenské otázky v korešpondencii P.J. Šafárika (do roku 1833). In: Literární historiografie a česko-slovenské vztahy. 2011, pp. 189–196.

Chapter
Káša, Peter. K obrazu podkarpatských etník v diele I. Olbrachta. In: Česko-slovenské vztahy, Evropa a svět. 2004, pp. 55–62.

Article
Káša, Peter. Nové možnosti slavistiky a komparatistiky. Opera Slavica. 2004, vol. 14, iss. 3, pp. 57–59.

Article
Káša, Peter. Posledná monografia Dionýza Ďurišina. Opera Slavica. 2000, vol. 10, iss. 1, pp. 48–49.

Chapter
Káša, Peter. Slovenská história v maďarskom zrkadle : (poznámky k aktuálnemu obrazu). In: Slovensko mimo Slovensko = Slovensko mimo Slovenska. 2008, pp. 65–71.

Article
Káša, Peter. Slovenský literárny kánon v uhorskom a česko-slovenskom kontexte : (náčrt problematiky). Slavica litteraria. 2017, vol. 20, iss. 1, pp. 31–38.