[Madecki, Roman. Myślę, więc mówię: tekst, dyskurs, szyftery, gatunki mowy]

Title: [Madecki, Roman. Myślę, więc mówię: tekst, dyskurs, szyftery, gatunki mowy]
Author: Gawarecka, Anna
Source document: Opera Slavica. 2008, vol. 18, iss. 4, pp. 68-69
Extent
68-69
  • ISSN
    1211-7676
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Madecki, Roman. Myślę, więc mówię: tekst, dyskurs, szyftery, gatunki mowy. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 152 s. ISBN 80-210-3906-X.