Starověrectví jako historický fenomén i současná skutečnost