Nová ruština : učebnice jako znamení doby

Title: Nová ruština : učebnice jako znamení doby
Author: Pospíšil, Ivo
Source document: Opera Slavica. 1998, vol. 8, iss. 1, pp. 57-59
Extent
57-59
  • ISSN
    1211-7676
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Jelínek, Stanislav. Raduga: ruština pro střední a jazykové školy. Díl 1, Učebnice. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 1996. 248 s. ISBN 80-85784-70-X.
Jelínek, Stanislav. Raduga 2: ruština pro střední a jazykové školy. Učebnice. 1. vyd. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 1997. 232 s.
Kollárová, Eva; Trušinová, Ľudmila B. Vstreči s Rossijej: ruský jazyk pre 1.-2. ročník stredných škôl. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1996. 310 s. ISBN 80-08-00319-7.