Opera Slavica 1997, vol. 7, iss. 4

Image
Year
1997
Publication year
1997
ISSN
1211-7676
Page Title
1-7 Об одной области межславянской интерференции : (на материале чешского и русского языков) Lebed', S. A. | pdficon
Page Title
8-18 Реализация речевых действий в русском языке в сопоставлении с польским Pisarek, Larisa | pdficon
Page Title
19-31 О словопроизводстве и словообразовательной мотивированности слов словарного состава русского и словацкого языков Mikluš, Michal | pdficon
Page Title
32-40 Глаголы с ограниченной объектной сочетаемостью : (чешско-русский план) Korostenski, Jiří | pdficon
Materiály – kronika
Page Title
41-46 K možnostem literárně-jazykové analýzy textu : (na úryvcích z pohádek K. Paustovského) Trösterová, Zdeňka | pdficon
47-48 K životnímu jubileu prof. Vladimíra Hraběte Žaža, Stanislav; Zimek, Rudolf | pdficon
Recenze
Page Title
49-53 [Философия языка: в границах и вне границ] Borisevič, V. | pdficon
54-58 [Bešta, T. Základy polské mluvnice] Kędelska, Elżbieta | pdficon
58-59 [Makedonskiot jazik od 1945 do 1955 godina] Dorovský, Ivan | pdficon
60-61 [Vavrečka, M.; Rudincová, B. Česko-ruský slovník slovesných spojení v ekonomické sféře] Brandner, Aleš | pdficon
61-64 [Сямешка, Л.І.; Шкраба, І.Р.; Бадзевіч, З.І. Курс беларускай мовы] Brandner, Aleš | pdficon
65-66 [Sborník cizí jazyky V] Filippov, Vladimir | pdficon
66-69 O konstituci spisovných slovanských jazyků Krejčí, Pavel | pdficon
69-70 Sborník slavistických studií ze Skopje Pastyřík, Svatopluk | pdficon