4

Title: Opera Slavica
Year: 1997
Volume: 7
Issue: 4
Publication year
1997
ISSN
1211-7676
Title Document
Об одной области межславянской интерференции : (на материале чешского и русского языков) | 1–7
Lebed', S. A.
PDF
Title Document
Реализация речевых действий в русском языке в сопоставлении с польским | 8–18
Pisarek, Larisa
PDF
Title Document
О словопроизводстве и словообразовательной мотивированности слов словарного состава русского и словацкого языков | 19–31
Mikluš, Michal
PDF
Title Document
Глаголы с ограниченной объектной сочетаемостью : (чешско-русский план) | 32–40
Korostenski, Jiří
PDF
Materiály – kronika
Title Document
K možnostem literárně-jazykové analýzy textu : (na úryvcích z pohádek K. Paustovského) | 41–46
Trösterová, Zdeňka
PDF
K životnímu jubileu prof. Vladimíra Hraběte | 47–48
Žaža, Stanislav; Zimek, Rudolf
PDF
Recenze
Title Document
[Философия языка: в границах и вне границ] | 49–53
Borisevič, V.
PDF
[Bešta, T. Základy polské mluvnice] | 54–58
Kędelska, Elżbieta
PDF
[Makedonskiot jazik od 1945 do 1955 godina] | 58–59
Dorovský, Ivan
PDF
[Vavrečka, M.; Rudincová, B. Česko-ruský slovník slovesných spojení v ekonomické sféře] | 60–61
Brandner, Aleš
PDF
[Сямешка, Л.І.; Шкраба, І.Р.; Бадзевіч, З.І. Курс беларускай мовы] | 61–64
Brandner, Aleš
PDF
[Sborník cizí jazyky V] | 65–66
Filippov, Vladimir
PDF
O konstituci spisovných slovanských jazyků | 66–69
Krejčí, Pavel
PDF
Sborník slavistických studií ze Skopje | 69–70
Pastyřík, Svatopluk
PDF