Slovo, text, média, výchova

Title: Slovo, text, média, výchova
Author: Pospíšil, Ivo
Source document: Opera Slavica. 2008, vol. 18, iss. 1, pp. 44-45
Extent
44-45
  • ISSN
    1211-7676
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Bína, Daniel a kol. Výchova k mediální gramotnosti. V Českých Budějovicích: Jihočeská univerzita, 2005. 103 s. ISBN 80-7040-844-8.
Bína, Daniel. Růst umu promlouvat: (traktát o vzdělávání). V Českých Budějovicích: Jihočeská univerzita, 2005. 56 s. ISBN 80-7040-799-9.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.