Slovenské studie o ruské moderně a avantgardě

Source document: Opera Slavica. 2008, vol. 18, iss. 1, pp. 52-53
Extent
52-53
  • ISSN
    1211-7676
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Pašteková, Soňa. Moderné inšpirácie ruskej literatúry: kultúrno-historické, poetologicko-interpretačné a recepčné súvislosti ruskej literatúry začiatku 20. storočia. Bratislava: Veda, 2006. 152 s. ISBN 80-224-0921-9.
Document