Matyušová, Zdeňka

Name variants:

Matyušová, Zdeňka (preferred)
Матыушова, Зденька
Content type
Displaying 1 - 25 of 47.

Article
Matyušová, Zdeňka. 300 лет лицевого букваря Кариона Истомина. Opera Slavica. 1993, vol. 3, iss. 1, pp. 47–50.

Article
Matyušová, Zdeňka. Čisté kamínky dětské duše : (o tvorbě prozaika Alberta Lichanova). Opera Slavica. 2017, vol. 27, iss. 3, pp. 37–45.

Article
Matyušová, Zdeňka. Člověk, umění a literatura. Opera Slavica. 2002, vol. 12, iss. 3, pp. 57–58.

Article
Matyušová, Zdeňka. Domov jako dimenze lidského života v prózách Viktora Astafjeva. Opera Slavica. 2021, vol. 31, iss. 3, pp. 41–50.

Article
Matyušová, Zdeňka. Druhé setkání s ruským spisovatelem N. S. Leskovem. Slavica litteraria. 2021, vol. 24, iss. 1, pp. 167–171.

Article
Matyušová, Zdeňka. Faksimile skvostného rukopisu Simeona Polockého. Slavica litteraria. 2017, vol. 20, iss. 2, pp. 139–142.

Article
Matyušová, Zdeňka. Indoevropská lingvistika a klasická filologie. Opera Slavica. 2016, vol. 26, iss. 2, pp. 65–71.

Article
Matyušová, Zdeňka. Italští slavisté na mezinárodním kongresu v Ochridu. Opera Slavica. 2009, vol. 19, iss. 1, pp. 46–47.

Article
Matyušová, Zdeňka. Kulturologická hledání ve středoevropském prostoru. Slavica litteraria. 2019, vol. 22, iss. 2, pp. 151–154.

Article
Matyušová, Zdeňka. [Kuzněcovová, O.; Ondrejčeková, E.; Dekanová, E. Вы говорите по-русски?]. Opera Slavica. 1999, vol. 9, iss. 3, pp. 70–71.

Article
Matyušová, Zdeňka. Literární šlépěje v paměti a proudu času. Новая русистика. 2008, vol. 1, iss. 1, pp. 103–104.

Article
Matyušová, Zdeňka. Magické prózy Vasilije Bělova (*23.10.1932–†4.12.2012). Opera Slavica. 2014, vol. 24, iss. 1, pp. 34–38.

Article
Matyušová, Zdeňka. Mezinárodní náhled na budoucnost slavistiky. Opera Slavica. 2009, vol. 19, iss. 3, pp. 59–63.

Article
Matyušová, Zdeňka. Mlčenlivé slzy smutku : (Památce Viktora Astafjeva). Opera Slavica. 2002, vol. 12, iss. 3, pp. 38–39.

Article
Matyušová, Zdeňka. Na vítané návštěvě v duchovní krajině ruské literatury. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2007, vol. 56, iss. X10, pp. 173–175.

Article
Matyušová, Zdeňka. Náhled do mezinárodního slavistického života. Slavica litteraria. 2015, vol. 18, iss. 1, pp. 220–227.

Article
Matyušová, Zdeňka. O aktuální problematice současné ruské konfliktologie. Новая русистика. 2015, vol. 8, iss. 1, pp. 69–71.

Article
Matyušová, Zdeňka. O perspektivách výuky ruského jazyka a literatury v nové Evropě. Новая русистика. 2008, vol. 1, iss. 1, pp. 95–98.

Article
Matyušová, Zdeňka. O prózách Jevgenije Nosova. Opera Slavica. 2000, vol. 10, iss. 3, pp. 31–32.

Article
Matyušová, Zdeňka. O snění v životě lidském. Opera Slavica. 2001, vol. 11, iss. 1, pp. 59–60.

Article
Sazonova, Lidija Ivanovna. Památce Hanse Rotheho (1928–2021). Slavica litteraria. 2021, vol. 24, iss. 2, pp. 139–142.

Article
Matyušová, Zdeňka. Poutavý vypravěč s vlídnou myslí a otevřeným srdcem. Opera Slavica. 2020, vol. 30, iss. 1, pp. 47–56.

Article
Matyušová, Zdeňka. Proměny kulturologických koncepcí ve středoevropském kontextu. Opera Slavica. 2019, vol. 29, iss. 3, pp. 60–62.

Article
Matyušová, Zdeňka. Ruština jako jinoslovanský jazyk. Новая русистика. 2011, vol. 4, iss. 1, pp. 99–101.

Article
Matyušová, Zdeňka. Slavistika na počátku třetího tisíciletí – zamyšlení nad slavistickou současností a budoucností. Новая русистика. 2011, vol. 4, iss. 2, pp. 100–105.