Překlad a tlumočení posedmé

Author: Šaur, Josef
Source document: Opera Slavica. 2008, vol. 18, iss. 1, pp. 60-61
Extent
60-61
  • ISSN
    1211-7676
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Vilikovský, J., ed.; Huťková, A., ed. Preklad a tlmočenie 7. Sociokultúrné aspekty prekladu a tlmočenia: prítomnosť a budúcnosť. Banská Bystrica: Filologická fakulta, 2006. 527 s. ISBN 80-8083-342-7.
Document