Pocta Jánu Števčekovi

Title: Pocta Jánu Števčekovi
Author: Pokorný, Milan
Source document: Opera Slavica. 1997, vol. 7, iss. 1, pp. 66-67
Extent
66-67
  • ISSN
    1211-7676
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Červeňák, Andrej Život a dielo Jána Števčeka. Nitra: Národné literárne centrum - Spolok slovenských spisovateľov - FHV VŠPg, 1996. 156 s. ISBN 80-88878-00-4.