Pospíšilův fenomén šílenství

Author: Dorovský, Ivan
Source document: Opera Slavica. 1996, vol. 6, iss. 1, pp. 59-60
Extent
59-60
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Pospíšil, Ivo. Fenomén šílenství v ruské literatuře 19. a 20. století. 1. vyd. V Brně: Masarykova univerzita, 1995. 151 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně. Filozofická fakulta; Č. 301. ISBN 80-210-1083-5.
Document