Opera Slavica 2005, vol. 15, iss. 1

Image
Year
2005
Publication year
2005
ISSN
1211-7676
Články
Page Title
1-18 Epika estetických a filozofujúcich projekcií : (stratégia subjektu v próze "rodu") Žemberová, Viera | pdficon
19-26 Полемика Л.Н. Толстого с протопопом Аввакумом Rjabov, Vasilij | pdficon
27-35 Гендерная оппозиция в романе Е. Замятина Мы Zacharijeva, Irina | pdficon
Materiály – zprávy – kronika
Page Title
36-37 Konference o A.P. Čechovovi v Bratislavě Kšicová, Danuše | pdficon
37-39 Čechovovské sympozium v Badenweileru potřetí Richterek, Oldřich | pdficon
39-40 Založena Česká asociace slavistů Pospíšil, Ivo | pdficon
40-42 Prázdninový kurs lužické srbštiny počtrnácté Šaur, Josef | pdficon
43-49 Протокол первого зaседaния Президиумa Междунaродного слaвистического комитетa, состоявшегося с 9 по 11 сентября 2004 годa в местечке Кaмень Шлoнски, недaлеко от г. Ополе в Польше | pdficon
49-50 Проект тематики XIV Международного съезда славистов (Р. Македония‚ Охрид‚ 2008 год) принятый на заседании Президиума Международного Комитета Славистов в Ополе‚ Польша‚ с 9 по 11 сентябрь [i.e. сентября] 2004 г. | pdficon
51-54 Ivan Dorovský sedmdesátníkem Pospíšil, Ivo | pdficon
Recenze
Page Title
55 Styl literatury a Dmytro Čyževskyj Pospíšil, Ivo | pdficon
56-58 Dialógy o slovakistike Žemberová, Viera | pdficon
58-60 Zborník príspevkov venovaný jubileu prof. PhDr. Jána Michálka, DrSc. Hlôšková, Hana | pdficon
60-61 Dvě knížky z dílny Slezské knihovny v Katovicích Pospíšil, Ivo | pdficon
61-64 Aktuálny Berďajev Kováčová, Marta | pdficon
64-66 [Nachlìk, Jevhen. Dolja - los - sud'ba: Ševčenko ì pol's'kì ta rosijs'kì romantyky] Žemberová, Viera | pdficon
66-68 [Lepilová, Květuše a kol. Text a kontext] Wunschová, Diana | pdficon
69-70 Pohled filologa Šaur, Josef | pdficon