Na cestu k ruštině

Title: Na cestu k ruštině
Author: Dohnal, Josef
Source document: Opera Slavica. 2009, vol. 19, iss. 2, pp. 49-50
Extent
49-50
  • ISSN
    1211-7676
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Belyntseva, Olga; Janek, Adam. Učebnice současné ruštiny = Učebnik sovremennogo russkogo jazyka. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2009. sv. Jazyky. Učebnice. ISBN 978-80-251-2442-0.