Spomienky z holokaustu v slovenskom a talianskom literárnom kontexte

Title: Spomienky z holokaustu v slovenskom a talianskom literárnom kontexte
Source document: Opera Slavica. 2010, vol. 20, iss. 1, pp. 46-47
Extent
46-47
  • ISSN
    1211-7676
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Šuša, Ivan. Holokaust v talianskej a slovenskej memoárovej literatúre. Ed.: I. Pospíšil. Brno: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2009. 170 s. Brněnské texty z filologicko-areálových studií; sv. 1. ISBN 978-80-7399-828-8.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.