Zrod moderní ruské literatury a literární kritiky

Title: Zrod moderní ruské literatury a literární kritiky
Author: Pospíšil, Ivo
Source document: Opera Slavica. 2007, vol. 17, iss. 1, pp. 66-67
Extent
66-67
  • ISSN
    1211-7676
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Manifesty ruského symbolismu. III., Divadlo. Vydání, studie, komentáře Simona Koryčánková, Pavel Klein. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 144 s. ISBN 80-210-3616-8.
Manifesty ruského symbolismu. IV., Kritika. Vydání, studie, komentáře Simona Koryčánková, Pavel Klein. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 162 s. ISBN 80-210-3900-0.