[Nová koncepcia univerzitného vzdelávania prekladateľov a tlmočníkov na Slovensku]

Title: [Nová koncepcia univerzitného vzdelávania prekladateľov a tlmočníkov na Slovensku]
Source document: Opera Slavica. 2011, vol. 21, iss. 2, pp. 63-65
Extent
63-65
  • ISSN
    1211-7676
Type: Review
Language
Slovak
License: Not specified license
Reviewed work
Nová koncepcia univerzitného vzdelávania prekladateľov a tlmočníkov na Slovensku: zborník z vedeckého seminára s medzinárodnou účasťou Preklad a tlmočenie v kontexte zjednotenej Európy: (Nitra 23. marca 2010). Vyd. 1. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2010. 208 s. ISBN 978-80-8094-746-0.