Z katovické konference o východoslovanských jazycích