4

Title: Opera Slavica
Year: 2000
Volume: 10
Issue: 4
Publication year
2000
ISSN
1211-7676
Title Document
Language affinity in central Europe - some thoughts on the interrelations of German, Czech, Slovak and Magyar | 1–16
Newerkla, Stefan Michael
PDF
Title Document
Сучасная беларуская мова і яе гістарычныя вытокі | 17–28
Janovìč, Alena Ìvanaŭna
PDF
Title Document
Интернационализационные тенденции в развитии словарного состава современных западнославянских языков | 29–37
Gazda, Jiří
PDF
Title Document
K počátkům ruské vědecké terminologie | 38–44
Hrdlička, Milan
PDF
Zprávy – kronika
Title Document
Křižovatky kultury : Střední Evropa z pohledu lingvistiky a literární vědy | 45
Pospíšil, Ivo
PDF
Актуальные проблемы обучения русскому языку - IV | 46–47
Brandner, Aleš
PDF
Z katovické konference o východoslovanských jazycích | 48–49
Kesner, Jindřich
PDF
Dvakrát z olomoucké rusistiky | 50–51
Flídrová, Helena
PDF
Odešel prof. PhDr. Rudolf Zimek, DrSc. | 51–52
Vychodilová, Zdeňka
PDF
Recenze
Title Document
[Stamatoski, Trajko. Kontinuitetot na makedonskiot literaturen jazik] | 53–54
Dorovský, Ivan
PDF
[Balowski, Mieczysław. Slowiańskie paralele : Jiří Orten a Krzysztof Kamil Baczyński] | 55–57
Krčmová, Marie
PDF
[Heiser, F. Nominácia v odbornej lexike] | 57–59
Mikluš, Michal
PDF
[Славянская филология VIII] | 59–61
Brandner, Aleš
PDF
[Анямене [i.e. Аняменне] : З хронікі знішчення беларускай мовы] | 62–63
Brandner, Aleš
PDF
[Зубов, М.І.; Кочіш, М. Навчальні тексти і діалоги з української мови для початківців] | 64–65
Myronova, Halyna
PDF
[Rossica olomucensia XXXVII (za rok 1998) : Ročenka katedry slavistiky na Filozofické fakultě Univerzity Palackého] | 65–67
Dohnal, Josef; Gazda, Jiří
PDF