Интернационализационные тенденции в развитии словарного состава современных западнославянских языков

Title: Интернационализационные тенденции в развитии словарного состава современных западнославянских языков
Transliterated title
Internacionalizacionnyje tendencii v razvitii slovarnogo sostava sovremennych zapadnoslavjanskich jazykov
Author: Gazda, Jiří
Source document: Opera Slavica. 2000, vol. 10, iss. 4, pp. 29-37
Extent
29-37
  • ISSN
    1211-7676
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Note
Stať je upravenou verzi referátu, předneseného na vědeckém semináři Křilovatky kultury: Střední Evropa z pohledu lingvistiky a literární vědy, pořádaném ve dnech 22.-23. června 2000 Ústavem slavistiky FF MU v Brně (viz zpráva I. Pospíšila na s. 45 tohoto čísla).