[Gertrude Zand: Bátorová, M. J.C. Hronský a moderna. Mýtus a mytológia v literatúre]