O cestě Natálie Muránskej k Bulgakovovmu románu Majster a Margareta

Source document: Opera Slavica. 2004, vol. 14, iss. 1, pp. 53-55
Extent
53-55
  • ISSN
    1211-7676
Type: Review
Language
Slovak
License: Not specified license
Reviewed work
Muránska, Natália. Fantastická trilógia Michaila Bulgakova. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2003. 117 s. ISBN 80-8050-619-1.
Document