1

Title: Opera Slavica
Year: 2004
Volume: 14
Issue: 1
Publication year
2004
ISSN
1211-7676
Články
Title Document
Некоторые теоретические основы и методические принципы лингвостилистического толкования художественного текста | 1–17
Doneckich, Ljudmila Ivanovna
PDF
Место реализма в системе литературных направлений в настоящую эпоху | 19–28
Dohnal, Josef
PDF
Zprávy – materiály – kronika
Title Document
Názvy ruské prózy o druhé světové válce (1941-2000) I | 29–33
Zahrádka, Miroslav
PDF
Высшие духовные ценности в поэзи Ф. Тютчева | 34–39
Belovičová, Liliana
PDF
Мастерство слова : (К 100-летию со смерти А.П. Чехова) | 40–42
Matyušová, Zdeňka
PDF
Věda v exilu | 42–44
Zelenka, Miloš
PDF
Padesátiny Josefa Dohnala a dvacetiny jeho literárněvědné práce | 44–45
Zahrádka, Miroslav
PDF
Recenze
Title Document
Okraj a střed v literatuře a literární vědě | 46–47
Pospíšil, Ivo
PDF
Nově o Čapkovi a Bulgakovovi | 48–49
Hrala, Milan
PDF
Dvě práce o ruské literatuře 20. století | 49–51
Pospíšil, Ivo
PDF
Musíme čekat, až se vyčasí? | 51–52
Dorovský, Ivan
PDF
Slovinsko-ruská komparatistika | 52–53
Pospíšil, Ivo
PDF
O cestě Natálie Muránskej k Bulgakovovmu románu Majster a Margareta | 53–55
Kováčová, Marta
PDF
[Гурвич-Лищинер, С. Творчество Александра Герцена и немецкая литература] | 55–57
Dohnal, Josef
PDF
Mladá slovakistika: nově i tradičně, pružně a kreativně | 57–58
Pospíšil, Ivo
PDF
Čítanka ruských literárně-kulturních textů | 58–59
Zahrádka, Miroslav
PDF
Návrat literárněvědných biografií | 60–61
Pospíšil, Ivo
PDF
Dialog kultur podruhé | 61–62
Šaur, Josef
PDF
[K. Lepilová. Text a kontext] | 63
Pospíšil, Ivo
PDF