Jazyk pod kontrolou

Title: Jazyk pod kontrolou
Author: Pospíšil, Ivo
Source document: Opera Slavica. 2004, vol. 14, iss. 2, pp. 47-49
Extent
47-49
  • ISSN
    1211-7676
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Dabert, Dobrochna. Mowa kontrolowana: szkice o języku publicznym w Polsce po 1989 roku. Poznań: Instytut Filologii Polskiej Uniw. im. A. Mickiewicza, 2003. 160 s. Porównań; tom 3. ISBN 83-85274-99-5.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.