The function of tenses used in modern English temporal clauses

Title: The function of tenses used in modern English temporal clauses
Variant title:
  • Funkce časů používaných v novoanglických větách časových
Source document: Brno studies in English. 1968, vol. 7, iss. 1, pp. [129]-148
Extent
[129]-148
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] J. BAUER, Vývoj českého souvětí [The Development of the Czech Complex Sentence] (Prague 1960).

[2] I. S. BLIOKH, Upotrebleniye — Ob upotreblenii glagol'nykh vremennykh form v pridatochnykh predlozheniyakh vremeni v angliyskom yazyke, Inostrannye yazyki v shkole No. 1, pp. 32—38 (Moscow 1954).

[3] H. BREITHUTOVÁ, Tenses — Function of Tenses Used in Modern English and Modern German Temporal Clauses, Diploma Thesis presented at the Department of English, University of Brno (Brno 1966). The thesis was supervised by J. FIRBAS.

[4] BSE — Brno Studies in English (Prague).

[5] K. BÜHLER, Sprachtheorie — Sprachtheorie (Jena 1934).

[6] G. O. CURME, A Grammar of the English Language, Vol II, Syntax (London 1931).

[7] ČMF - Časopis pro moderní filologii (Prague).

[8] G. DIETRICH, Erweiterte Form — Erweiterte Form — Präteritum und Perfektum im Englischen. Eine Aspekt- und Tempusstudie, Studien und Texte zur englischen Philologie, Bd. II (München 1955).

[9] V. DOKOUPILOVÁ, Tenses — The Use of Tenses in Subordinate Temporal Clauses in Contemporary English. Diploma Thesis presented at the Department of English, University of Brno (Brno 1962). The thesis was supervised by J. Firbas.

[10] J. FIRBAS, Communicative Function — More Thoughts on the Communicative Function of the English Verb, SPFFB U A7, pp. 74—98 (Brno 1959).

[11] J. FIRBAS, Communicative Value — On the Communicative Value of the Modern English Finite Verb, BSE 3, pp. 79—104 (Prague 1961).

[12] J. FIRBAS, see H. BREITHUTOVÁ, V. DOKOUPILOVÁ, J. KUČEROVÁ.

[13] J. FIRBAS, see J. VACHEK.

[14] A. S. HORNBY, Guide — A Guide to Patterns and Usage in English (London 1962).

[15] B. A. ILYISH, Modern English — The Structure of Modern English (Moscow—Leningrad 1965).

[16] I. P. IVANOVA, Vid i vremya — Vid i vremya v sovremennom angliyskom yazylce (Leningrad 1961).

[17] O. JESPERSEN, Grammar — Essentials of English Grammar (London 1946).

[18] O. JESPERSEN, MEG V — A Modern English Grammar on Historical Principles V (Copenhagen 1940).

[19] M. JINDRA, K otázkám — K otázkám slovesného vidu se zvláštním zřetelem k češtině a angličtině [On Some Problems of the Verbal Aspect with Special Regard to Czech and English], Universitas Carolina, Philologica, Vol. 2, No. 1, pp. 77—100 (Prague 1956).

[20] J. KUČEROVÁ, Tenses — The Use of Tenses in Temporal Clauses in English, Diploma Thesis presented at the Department of English, University of Brno (Brno 1962). The thesis was supervised by J. FIRBAS.

[21] V. MATHESIUS, Problems — On Some Problems of the Systematic Analysis of Grammar, TCLP 6, pp. 95—107 (Prague 1936).

[22] V. MATHESIUS, Rozbor — Obsahový rozbor současné angličtiny na základě obecně lingvistickém [A Functional Analysis of Present Day English on a General Linguistic Basis], edited by J. VACHE K (Prague 1961).

[23] J. NOSEK, Adverbial Subclauses in Modem English, PP 1, pp. 10—15 and 41—49 (Prague 1958).

[24] J. NOSEK, Contributions to the Syntax of the New English Complex Sentence, Acta Universitatis Carolinas, Philologica, Monographia XIII (Prague 1966).

[25] J. NOSEK, Plusquamperfektum — Plusquamperfektum v moderní angličtině [The Pluperfect in Modern English], ČMF 4, pp. 193—208 (Prague 1958).

[26] PP — Philologica Pragensia (Prague).

[27] A. I. SMIRNITSKIY, Perfekt — Perfekt i kategoriya vremennoy otnesyonnosti, Inostrannyye yazyki v shkole No. 2, pp. 15—29 (Moscow 1955).

[28] SPFFBU — Sborník prací filosofické fakulty brněnské university (Brno).

[29] F. STANZEL, Erzählsituation — Die Erzählsituation und die umschriebenen Zeitformen, Wiener Beiträge zur englischen Philologie, LXV. Band, pp. 220—231 (Wien—Stuttgart 1957).

[30] TCLP — Travaux du Cercle Linguistique de Prague (Prague).

[31] B. TRNKA, Podstata — O podstatě vidů [On the Nature of Verbal Aspects], CMF 14, pp. 193-197 (Prague 1928).

[32] J. VACHEK — J. FIRBAS, Characterology — Lingvistická charakteristika současné angličtiny [Linguistic Characterology of Contemporary English] (Prague 1962).

[33] J. VACHEK, see V . MATHESIUS.

[34] J. VACHEK, Zápor — Obecný zápor v angličtině a v češtině [Universal Negation in English and Czech] (Prague 1947).

[35] R. W. ZANDVOORT, Aspect — Is 'Aspect' an English Verbal Category? Gothenburg Studies in English 14, pp. 1—20 (Gothenburg 1962).

[36] R. W. ZANDVOORT, Handbook — A Handbook of English Grammar, 3rd ed. (London 1965).